Klachtencommissie
Indienen klacht

In beginsel moet een klacht binnen een jaar nadat de beslissing/handelwijze waarover wordt geklaagd, is genomen/zich voorgedaan heeft schriftelijk worden ingediend bij de commissie.


Waar indienen
Bovenschoolse Klachtencommissie VO Regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Per e-mail:
secretariaat@klachtberoepvonijm.nl