Klachtencommissie
Over ons

Wat doen wij?
Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de schoolleiding of het bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de regionale klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden.
De bovenschoolse klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over (het nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen van de aangeklaagde, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders te verbeteren.


Voor welke scholen werkt de klachtencommissie?
De volgende scholen werken samen voor de klachtencommissie:

- Canisius College
- Citadel College
- Dominicus College
- Havo Notre Dame des Anges
- Het Rijks vmbo
- Jorismavo
- Kandinsky College Nijmegen
- Kandinsky College Molenhoek
- Karel de Grote College
- Maaswaal College
- Mondial College
- Montessori College
- Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG)
- Pax Christi College
- Pontem College
- Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN)
- Stedelijk Gymnasium Nijmegen