Commissie van Beroep
Indienen beroepschrift

In beginsel dient een beroepschrift binnen vijf (werk)dagen nadat de beslissing van de directeur met betrekking tot het opleggen van een sanctie naar aanleiding van een geconstateerde onregelmatigheid schriftelijk is medegedeeld aan de leerling, ingediend worden bij de bovenschoolse Commissie van Beroep Eindexamens.


Waar indienen
Commissie van Beroep Eindexamens VO Regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Per e-mail:
secretariaat@klachtberoepvonijm.nl