Commissie van Beroep
Over ons

Wat doen wij?
Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid ten aanzien van een examenonderdeel, en het niet eens is met de maatregel of beslissing die de school daar tegenover stelt, kan de leerling beroep aantekenen.

In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing.
Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de regionale Commissie van Beroep Eindexamens.

Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, wordt het beroep gegrond verklaard en wordt daarmee de omstreden beslissing vernietigd. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om dit oordeel na te leven.

Voor welke scholen werkt de Commissie van Beroep?
De volgende scholen werken samen voor de Commissie van Beroep:

- Canisius College
- Citadel College
- Dominicus College
- Havo Notre Dame des Anges
- Het Rijks vmbo
- Jorismavo
- Kandinsky College Nijmegen
- Kandinsky College Molenhoek
- Karel de Grote College
- Maaswaal College
- Mondial College
- Montessori College
- Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG)
- Pax Christi College
- Pontem College
- Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN)
- Stedelijk Gymnasium Nijmegen